இந்தியாவின் அதானி நிறுவனத்திற்கு இலங்கையில் வலுக்கும் எதிர்ப்புஇந்தியாவின் அதானி நிறுவனத்திற்கு காற்றாலை மின் உற்பத்தி திட்டத்தை வழங்கியதற்கு இலங்கையில் எதிர்ப்பு தெரிவித்து, மக்கள் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.