அக்னிபத் திட்டம் – இதை ஒரு பிரிவினர் ஏன் எதிர்க்கிறார்கள்?இந்திய பாதுகாப்புத்துறை அக்னிபத் என்கிற குறுகிய கால ராணுவ சேவைத் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன்படி, அடுத்த 3 மாதங்களில் இந்த திட்டத்தில் ஆள் சேர்க்கும் பணி தொடங்கவுள்ளது.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.