அக்னிபத்: திட்டம் பற்றி எழும் கேள்விகளும் அரசு தரும் விளக்கமும்அக்னிபத் திட்டத்தை இந்திய அரசு செயல்படுத்துவதால் தங்களுடைய எதிர்காலம் பாதிக்கப்படலாம் என்று கூறி இந்திய பாதுகாப்புப் படைகளில் சேர ஆர்வம் காட்டும் இளைஞர்கள் போராடி வருகிறார்கள்.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.