முதல் முஸ்லிம் சூப்பர்ஹீரோ: மிஸ் மார்வெல் ஏன் பாராட்டப்படுகிறது?இந்தத் தொடர் ‘ அவெஞ்சர்ஸ்’ காமிக் புத்தகங்களை விரும்பும் டினேஜ் பெண்ணான கமலா கானை மையமாகக் கொண்டது. இதில் பாகிஸ்தானி-கனடாவைச் சேர்ந்த புது வரவான இமான் வெல்லானி நடித்துள்ளார்.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.