ஆப்கானிஸ்தான் நிலநடுக்கம்: முழு விவரங்கள்ஆப்கானிஸ்தான் பக்திகா மாகாணத்தில் நிகழ்ந்த வலுவான நிலநடுக்கத்தில் குறைந்தது 1000 பேர் கொல்லப்பட்டுள்ளனர்.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.