கடல்நீரை நன்னீராக்கும் தொழில்நுட்பம்: அணு உலைகளுடன் கூடிய ஆலைகள் தண்ணீர் பிரச்னையை தீர்க்குமா?


  • கிறிஸ் பாரானியூக்
  • தொழில்நுட்ப வணிக செய்தியாளர்

கடல்நீரை நன்னீராக்கும் திட்டம்

பட மூலாதாரம், Getty Images

ஒவ்வொரு கண்டத்திலும் தண்ணீர் பற்றாக்குறையால் பாதிக்கப்படும் சமூகங்கள் இருப்பதாக ஐநா கூறுகிறது.

கடலால் சூழப்பட்டுள்ள இந்த பூமியில் பெருமளவு தண்ணீர் இருக்கிறது. துருதிருஷ்டவசமாக அதில் நன்னீர் 2.5 சதவீதம்தான். குடிநீருக்கான தேவை 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் டிரில்லியன் கியூபிக் மீட்டர் அளவை தொட்டுவிடும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

கடலின் உவர்நீரை நன்னீராக்கும் ஆலைகள், தேவையான அளவுக்கு நீரை விநியோகிக்க உதவலாம்.

ஆனால், இம்முறை மூலம் குடிநீரை உற்பத்தி செய்வது மிகவும் செலவுகரமானதாக கருதப்படுகிறது.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.